โปรโมชั่นดีๆ

  • เขียวขจีเม็ดฟู่ 1 ซอง

2,000 ลดเหลือ 1,200.-

  • เขียวขจีตัวท็อป 1 กระปุกเล็ก

4,000 ลดเหลือ 1,900.-

  • เขียวขจีเม็ดฟู่ 2 ซอง

4,000 ลดเหลือ 2,400.-

  • เขียวขจีเม็ดฟู่ 3 ซอง

6,000 ลดเหลือ 3,600.-

  • เขียวขจีตัวท็อป 2 กระปุกเล็ก

8,000 ลดเหลือ 3,800.-

  • เขียวขจีตัวท็อป 1 กระปุกใหญ่

9,000 ลดเหลือ 4,500.-

ดูเพิ่มเติม...

ดูเพิ่มเติม...