ฝรั่ง กล้วย พี่พรหม ทนแล้งได้ดี…ผลผลิตก็เพิ่ม

ยามที่ฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นฝรั่งนั้นโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ต้องเติมเต็มนอกเหนือจากการให้ปุ๋ย และวันนี้พี่พรหมจะชวนไปดูที่สวนของเขาว่ามีวิธีการดูแลอย่างไร?

“ใช้ง่าย ใช้ดี ต้องเขียวขจีเม็ดฟู่
 สนใจโทร 02-104-9999, 085-687-6060