หัวใหญ่ ใบเขียว ผลผลิตดี้ๆเขียวขจีเท่านั้น -มันสำปะหลัง พี่ประสิทธิ์