“เขียวขจีเม็ดฟู่” เพิ่มดอกแคคูณ 2

มี #เม็ดฟู่ แล้วไม่ต้องง้อปุ๋ยแล้วจ้า‼️

พี่สวัสดิ์ปลูกดอกแคง่ายขึ้นจริงๆ เพราะเปลี่ยนมาใช้อาหารพืชทางใบแทนที่จะให้ปุ๋ยเม็ดแบบเดิม ซึ่งมีต้นทุนการปลูกที่สูงกว่าเม็ดฟู่อย่างแน่นอน

หลังฉีดเพียง 1 อาทิตย์ใบก็เขียวขนาดนี้ ฉีดครั้งที่ 2 ก็ออกดอกแบบเนี้ย เยอะป่ะละ

อาหารพืชครบจบในตัวเดียวกับ “เขียวขจีเม็ดฟู่” เพิ่มดอกแคคูณ 2💥

#เขียวขจี #เขียวขจีนาโนตัวท็อป #เขียวขจีเม็ดฟู่ #เขียวขจีนาโนฉีดอะไรก็งาม #ดอกแค