แก้ปัญหาดินเสียด้วยเงินหลักพัน? ทำได้โดยไม่ต้องใช้เคมี?

แก้ปัญหาดินเสียด้วยเงินหลักพัน? ทำได้โดยไม่ต้องใช้เคมี?

จากปัญหาหมอกควันในหลายพื้นที่ของประเทศ สาเหตุหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการรณรงค์ ไม่ให้มีการเผาตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร รวมทั้งการเผาไร่อ้อย เร่งสร้างการรับรู้ถึงผลเสียและผลกระทบจากการเผา และให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่มีการปลูกข้าว อ้อย และข้าวโพด

จึงมีการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวโพดแบบไม่ต้องเผาเศษพืช ซึ่งปลูกร่วมกับพืชตระกูลถั่วในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกตามหรือเหลื่อมกันเล็กน้อย จะทำให้ลดปัญหาวัชพืชในแปลงปลูกได้ และเนื่องจากเกษตรกรดูแลพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ไม่รกร้าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมน้อย การเผาหรือใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชจึงลดลง

โดยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดแล้ว จะขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ว่าต้องการปลูกถั่วชนิดใด เช่น ถั่วพุ่มดำ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วแดงหลวง ถั่วแปะยี เป็นต้น

..และถ้ามันยากเกินไปสำหรับเรา ขอแนะนำ “เขียวขจีซุปเปอร์ฮิวมิค

เขียวขจีซุปเปอร์ฮิวมิค ช่วยอะไร
– ทำให้ดินดี ร่วนซุย เติมเต็มธาตุอาหาร
– ระบบรากแผ่ขยาย กินปุ๋ยได้ดีขึ้น
– ดินดี ปลูกง่าย พืชโตเร็ว แข็งแรง
– ลดปัญหา ดินเสีย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม

ใช้ง่าย ฉีกซองผสมน้ำ ได้ทั้งทางใบ ลำต้นและทางดิน
ลองเลย เขียวขจีซุปเปอร์ฮิวมิค ดินดี พืชงาม!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 085-687-6060, 02-104-9999

Line : @kasetgreen หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/%40kasetgreen

#เขียวขจีฉีดอะไรก็งาม #เขียวขจีซุปเปอร์ฮิวมิค