สารอินทรีย์ทางใบ…ใช้แล้วเห็นผลภายในไม่กี่วัน

“สารอินทรีย์ที่เป็นอาหารทางใบตัวนี้ ใช้แล้วเห็นผลภายในไม่กี่วัน ช่วยให้ใบที่เหลือกลับเขียวขึ้นเรื่อยๆ และยังเจริญเติบโตได้แม้จะแล้งจะไม่มีน้ำ”

– พี่สมมาตร เข้าของไร่อ้อย จ.สุพรรณบุรี

ดูคลิป >> https://youtu.be/QpZo_7ucC3k
_________________________________