เขียวขจีตัวท็อป ดูดซึมเร็ว-เห็นผลไว

แช่เมล็ดพันธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการทำให้ข้าวโพดนั้นโตได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งพี่ทรายก็ได้นำมาแช่กับ “เขียวขจีนาโนตัวท็อป” 

ผลที่ตามมาก็คือผลผลิตนั้นดีมากๆ และเห็นผลเร็วเพราะอาหารทางใบตัวนี้ดูดซึมได้ไวมากแค่ 7 วันก็เห็นผล

และหากฉีดตามระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยส่งเสริมให้ฝักใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี ไร้โรคและแมลงรบกวน

 

ดูวิธีการปลูกข้าวโพด >https://youtu.be/tPoFdVfpHlo