สับปะรดได้สารอาหารครบถ้วนใน 7 วัน

“สภาวะแล้งนั้นหนักขึ้นทุกปีและปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแน่นอน แต่เราเลือกที่เปลี่ยนวิธีการบำรุงสับปะรดให้เป็นอาหารทางใบแทน”

“สิ่งที่ตามมาคือไม่ถึงอาทิตย์เห็นความเปลี่ยนแปลง ครบถ้วนกระบวนความ เขียวขึ้นดีขึ้นลูกใหญ่สมบูรณ์ขึ้นจริงๆ”

– พี่ภควัฒน์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ จ.ระยอง 
_________________________________
สั่งออนไลน์  https://www.kasetnewshop.com