หมวดหมู่: ผลตอบรับจากเกษตรกร

วิธีปั้นฝรั่งเกรดเอ ของเกษตรกรไทยที่หันมาใช้สารอินทรีย์ “เขียวขจีเม็ดฟู่”

วิธีปั้นฝรั่งเกรดเอ ของเกษตรกรไทยที่หันมาใช้สารอินทรีย์ […]

ใช้ร่วมกับอะไรก็ได้ ดูดซึมไว ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในโลกกับเขียวขจีเม็ดฟู่

เราจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นกันว่าเขียวขจีเม็ดฟู่จะดูดซึม […]