Tag: เขียวขจีเม็ดฟู่

ขาดไม่ได้.. ‘เขียวขจีเม็ดฟู่’ อาหารพืชทางใบสำหรับข้าว สุดยอดสารอินทรีย์ที่คู่ควร

ข้าวเหลือง ใบเหี่ยว ใบไหม้เพราะขาดสารอาหารดีๆ ที่มีในปุ […]