รู้จักดินเค็ม…และวิธีแก้ดินเค็ม

ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป จนกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้พืชตายได้ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช นี่อาจเป็นสาเหตุที่สวนของเราปลูกพืชได้ไม่งอกงาม ฉะนั้นเรามาดู วิธีแก้ดินเค็ม กันดีกว่า ว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง

1.วิธีทางวิศวกรรม ออกแบบและดูเส้นทางน้ำเพื่อลดหรือตัดกระแสการไหลของน้ำใต้ดินให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด ไม่ให้เพิ่มระดับน้ำใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม

2.วิธีทางชีววิทยา สำหรับพื้นที่การเกษตร เรือกสวนไร่นา การปลูกป่าจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ควรใช้การกำหนดพื้นที่รับน้ำที่จะปลูกป่า ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็วมีรากลึก ใช้น้ำมากบนพื้นที่รับน้ำที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดสมดุลการใช้น้ำและน้ำใต้ดินในพื้นที่ จะช่วยลดความเค็มของดินในที่ลุ่มที่เป็นพื้นที่ให้น้ำได้

3.วิธีผสมผสาน การใช้น้ำชะล้างเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน การใช้น้ำสำหรับล้างดินมีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบขังน้ำเป็นช่วงเวลา

– แบบต่อเนื่อง ใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มได้รวดเร็วกว่าแต่ต้องใช้ปริมาณน้ำมาก

– แบบขังน้ำ ใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มช้ากว่า แต่ประหยัดน้ำหรือใช้สารประกอบยิปซัม เข้าช่วยปรับปรุงพื้นฟูและต้องพยายามให้ดินชื้นอยู่เสมอ เพื่อมิให้น้ำใต้ดินถูกดึงขึ้นมาที่ผิวหน้าดิน เพราะจะทำให้เกลือถูกดึงขึ้นมาตามผิวดินด้วย

 

Cr. https://decor.mthai.com/garden/44978.html

ส่วนเคล็ดลับที่ช่วยปรับสภาพดินให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้อีกครั้งนั่นก็คือ #เขียวขจีซุปเปอร์ฮิวมิค และไม่ใช่แค่ปรับปรุงดินแต่ยังเป็นสารอาหารเสริมช่วยให้พืชงาม ผลผลิตดีควบคู่ไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม >> www.greennanook.com
ไลน์ >> @KasetGreen

#ดินดีพืชงาม #แก้ดินเค็ม