ฉีดเขียวขจีเม็ดฟู่อ้อยโตปล้องใหญ่ได้เกณฑ์มาตรฐาน

ฉีดเขียวขจีเม็ดฟู่ 3 ครั้งเท่านั้นตลอดทั้งปี แต่ทำให้อ้อยโตปล้องใหญ่ได้เกณฑ์มาตรฐานโรงงานกำหนดและค่าความหวานก็เกินกว่าที่เคยทำๆ มา 

สูตรนี้ไม่ได้เป็นความลับ แค่ทำตามที่เขาบอกข้างซองให้ฉีดเท่านั้นเท่านั้น และที่ฉีดได้ไม่เกินนี้เพราะต้นมันสูงเกินไม่มีใครรับจ้างฉีดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– อ้อยเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องแม้ฝนทิ้งช่วง
– ปล้องใหญ่ ต้นสูง ใบเขียว
– ฟื้นฟูดินที่แข็งกร้านให้กลับมาร่วนซุยดีอีกครั้ง
 ลดการใช้ปุ๋ยเหลือครึ่งเดียว
– หนอนกอนไม่มี ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________